8. DASSANENAPAHĀTABBATTIKAṂ

8. Dassanenapahātabbattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

2. Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. (3)

3. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

4. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Ārammaṇapaccayo

5. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipatipaccayo

6. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā, mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

7. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Anantara-samanantarapaccayā

8. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

9. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

10. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Aññamaññapaccayo

11. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… ekaṃ.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā… ekaṃ.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.

Nissayapaccayādi

12. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nissayapaccayā… (hetupaccayasadisaṃ) upanissayapaccayā… tīṇi… purejātapaccayā… tīṇi (paṭisandhi natthi)… āsevanapaccayā… (vipākapaṭisandhi natthi) kammapaccayā (paripuṇṇaṃ. Ajjhattikā ca asaññasattānañca mahābhūtā).

Vipākapaccayo

13. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati vipākapaccayā – vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Āhārapaccayādi

14. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati āhārapaccayā (paripuṇṇaṃ, ajjhattikā mahābhūtā ca āhārasamuṭṭhānañca)… indriyapaccayā (kammapaccayasadisaṃ)… jhānapaccayā… maggapaccayā (hetupaccayasadisaṃ)… sampayuttapaccayā (ārammaṇapaccayasadisaṃ)… vippayuttapaccayā (kusalattike vippayuttapaccayasadisaṃ)… atthipaccayā (sahajātapaccayasadisaṃ)… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

Suddhaṃ

15. Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā nava, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye nava, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke ekaṃ, āhāre nava, indriye nava, jhāne nava, magge nava, sampayutte tīṇi, vippayutte nava, atthiyā nava, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate nava (imāni padāni anumajjantena anulomaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

16. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Naārammaṇapaccayo

17. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

18. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

19. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ hetupaccayasadisaṃ) naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

20. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo…pe… arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo…pe… bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

21. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā, nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ, khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo…pe… dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Napacchājātapaccayādi

22. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

23. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paṭicca dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. (1)

Navipākapaccayo

24. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbo dhammo uppajjati navipākapaccayā (naadhipatipaccayasadisaṃ, paṭisandhi natthi).

Naāhārapaccayo

25. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Naindriyapaccayo

26. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhāna… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.

Najhānapaccayo

27. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… najhānapaccayā – pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. Utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Namaggapaccayo

28. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe….

Nasampayuttapaccayo

29. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā (naārammaṇasadisaṃ).

Navippayuttapaccayo

30. Dassanena pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ…pe… navippayuttapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nonatthi-novigatapaccayā

31. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena nabhāvanāya…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā (naārammaṇasadisaṃ).

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

32. Nahetuyā tīṇi, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

(Ñatvā gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

Hetudukaṃ

33. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā nava, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte nava, naāsevane nava, nakamme tīṇi, navipāke nava, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

(Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

Nahetudukaṃ

34. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

(Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyānulomaṃ.

Paṭiccavāro.

2. Sahajātavāro

1-4. Paccayānulomādi

35. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ sahajāto dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā…pe… dve khandhe sahajātā…pe….

(Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.)

3. Paccayavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

36. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya… tīṇi.

37. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (4)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā; mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (5)

38. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā, dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

39. Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca…pe… bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (3)

Ārammaṇapaccayo

40. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe…. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… vatthuṃ paccayā khandhā, cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā khandhā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā khandhā. (3)

41. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā. (1)

Adhipatipaccayādi

42. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā… (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi) anantarapaccayā… samanantarapaccayā (ārammaṇasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā… tīṇi.

43. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe paccayā dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā…pe… mahābhūte paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ ekaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā (avasesā hetupaccayasadisā).

Aññamaññapaccayādi

44. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā… nissayapaccayā… upanissayapaccayā… purejātapaccayā (paṭisandhi natthi)… āsevanapaccayā… (paṭisandhi natthi, vipākañca) kammapaccayā… vipākapaccayā… āhārapaccayā… indriyapaccayā… jhānapaccayā… maggapaccayā… sampayuttapaccayā… vippayuttapaccayā… atthipaccayā… natthipaccayā… vigatapaccayā… avigatapaccayā.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

45. Hetuyā sattarasa, ārammaṇe satta, adhipatiyā sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme sattarasa, vipāke ekaṃ, āhāre sattarasa, indriye sattarasa, jhāne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiyā sattarasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate sattarasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

46. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ…pe… kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ, vatthuṃ paccayā ahetukā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato moho. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vatthuṃ paccayā uddhaccasahagato moho. (3)

47. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho. (1)

Naārammaṇapaccayo

48. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ, khandhe paccayā vatthu; ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

49. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Naadhipatipaccayādi

50. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā (sahajātasadisaṃ)… naanantarapaccayā… nasamanantarapaccayā… naaññamaññapaccayā… naupanissayapaccayā.

Napurejātapaccayo

51. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

52. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paccayā kaṭattārūpaṃ, khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ, asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

Napacchājātapaccayādi

53. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā.

Nakammapaccayo

54. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ…pe… nakammapaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe paccayā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā; bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – vatthuṃ paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (3)

55. Dassanena pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – dassanena pahātabbe khandhe ca vatthuñca paccayā dassanena pahātabbā cetanā. (1)

Bhāvanāya pahātabbañca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbañca dhammaṃ paccayā bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā – bhāvanāya pahātabbe khandhe ca vatthuñca paccayā bhāvanāya pahātabbā cetanā. (1)

Navipākapaccayādi

56. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā dassanena pahātabbo dhammo uppajjati navipākapaccayā (paripuṇṇaṃ, paṭisandhi natthi), naāhārapaccayā – bāhiraṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… naindriyapaccayā – bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ…pe… bāhiraṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… nasampayuttapaccayā, navippayuttapaccayā – arūpe dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā…pe… arūpe bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paccayā nevadassanena…pe… arūpe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā…pe… dve khandhe…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe… nonatthipaccayā… novigatapaccayā.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

57. Nahetuyā satta, naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa, nakamme satta, navipāke sattarasa, naāhāre ekaṃ, naindriye ekaṃ , najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

58. Hetupaccayā naārammaṇe pañca, naadhipatiyā sattarasa, naanantare pañca, nasamanantare pañca, naaññamaññe pañca, naupanissaye pañca, napurejāte satta, napacchājāte sattarasa, naāsevane sattarasa , nakamme satta, navipāke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte tīṇi, nonatthiyā pañca, novigate pañca.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

59. Nahetupaccayā ārammaṇe satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte satta, aññamaññe satta, nissaye satta, upanissaye satta, purejāte satta, āsevane satta, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge cha, sampayutte satta, vippayutte satta, atthiyā satta, natthiyā satta, vigate satta, avigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyānulomaṃ.

Paccayavāro.

4. Nissayavāro

(Nissayavāro paccayasadiso kātabbo.)

5. Saṃsaṭṭhavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

60. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – bhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā…pe…. (1)

Ārammaṇapaccayo

61. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā (sabbāni padāni vitthāretabbāni tīṇi, tīṇi).

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

62. Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge tīṇi, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Anulomaṃ.

2. Paccayapaccanīyaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Nahetupaccayo

63. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – vicikicchāsahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato moho. (1)

Bhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho bhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – uddhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho uddhaccasahagato moho. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā – ahetukaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā…pe… ahetukapaṭisandhikkhaṇe…pe…. (1)

Naadhipatipaccayādi

64. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanena pahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā… napurejātapaccayā… napacchājātapaccayā… naāsevanapaccayā… nakammapaccayā… navipākapaccayā… – nevadassanena nabhāvanāya…pe… najhānapaccayā – pañcaviññāṇaṃ…pe… namaggapaccayā – ahetukaṃ…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo…pe… navippayuttapaccayā… tīṇi.

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

65. Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge ekaṃ, navippayutte tīṇi.

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

66. Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte tīṇi, napacchājāte tīṇi, naāsevane tīṇi, nakamme tīṇi, navipāke tīṇi, navippayutte tīṇi.

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

67. Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi, anantare tīṇi, samanantare tīṇi, sahajāte tīṇi , aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye tīṇi, purejāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme tīṇi, vipāke ekaṃ, āhāre tīṇi, indriye tīṇi, jhāne tīṇi, magge dve, sampayutte tīṇi, vippayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā tīṇi, vigate tīṇi, avigate tīṇi.

Paccanīyānulomaṃ.

Saṃsaṭṭhavāro.

6. Sampayuttavāro

1. Paccayānulomādi

68. Dassanena pahātabbaṃ dhammaṃ sampayutto dassanena pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā (sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso).

7. Pañhāvāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

69. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo – dassanena pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

70. Bhāvanāya pahātabbo dhammo…pe… dhammassa hetupaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa…pe… bhāvanāya pahātabbā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa…pe… bhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇapaccayo

71. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhiṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati . Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati, diṭṭhi uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā dassanena pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Dassanena pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti. Cetopariyañāṇena dassanena pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Dassanena pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (2)

72. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati . Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Uddhaccaṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ ārabbha dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – ariyā bhāvanāya pahātabbe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Bhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti, cetopariyañāṇena bhāvanāya pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti. Bhāvanāya pahātabbā khandhā cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa , yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (3)

73. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati. Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, nibbānaṃ paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. Cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, cetopariyañāṇena nevadassanena nabhāvanāya pahātabbacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti , ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa…pe… ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa…pe… rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā iddhividhañāṇassa, cetopariyañāṇassa, pubbenivāsānussatiñāṇassa, yathākammūpagañāṇassa, anāgataṃsañāṇassa, āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni assādeti abhinandati…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… jhāne parihīne vippaṭisārissa dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Cakkhuṃ assādeti abhinandati…pe… sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe assādeti abhinandati, taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo…pe… diṭṭhi…pe… vicikicchā…pe… dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati, taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe assādeti…pe… taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. (3)

Adhipatipaccayo

74. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati; diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – dassanena pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – dassanena pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

75. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. Sahajātādhipati – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – bhāvanāya pahātabbādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – bhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4)

76. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo – ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti; nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā…pe… jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā…pe… cakkhuṃ…pe… vatthuṃ… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. Pubbe…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati. (3)

Anantarapaccayo

77. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā bhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – purimā purimā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa… maggo phalassa… phalaṃ phalassa… anulomaṃ phalasamāpattiyā… nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa…pe… āvajjanā dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa anantarapaccayena paccayo – āvajjanā bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

78. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarasadisaṃ).

Sahajātapaccayo

79. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa sahajātapaccayena paccayo. Vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ…pe… mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ…pe… bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

80. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… bhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa…pe… nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo…pe… asaññasattānaṃ…pe…. (1)

Nissayapaccayo

81. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo… tīṇi.

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa… tīṇi.

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ…pe… ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu…pe…. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. (3)

82. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. (2)

Upanissayapaccayo

83. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati, adinnaṃ ādiyati…pe… saṅghaṃ bhindati. Dassanena pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… diṭṭhiṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Dassanena pahātabbo rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā dassanena pahātabbassa rāgassa.. dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – dassanena pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbaṃ dosaṃ…pe… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Dassanena pahātabbo rāgo… doso… moho… diṭṭhi… patthanā saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (2)

84. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo , pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā bhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā dassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. Sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. Sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – bhāvanāya pahātabbaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbaṃ dosaṃ… mohaṃ… mānaṃ… patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Bhāvanāya pahātabbo rāgo… doso… moho… māno… patthanā saddhāya…pe… phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (3)

85. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Sīlaṃ… sutaṃ… cāgaṃ… paññaṃ… kāyikaṃ… sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… upanissāya dānaṃ deti…pe… samāpattiṃ uppādeti. Saddhā… sīlaṃ… sutaṃ… cāgo … paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ… saddhāya…pe… paññāya kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya diṭṭhiṃ gaṇhāti. Sīlaṃ…pe… senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati. Saddhā…pe… senāsanaṃ dassanena pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo…pe…. Pakatūpanissayo – saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti. Sīlaṃ…pe… paññaṃ… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utuṃ… bhojanaṃ… senāsanaṃ… upanissāya mānaṃ jappeti. Saddhā…pe… paññā… kāyikaṃ sukhaṃ… kāyikaṃ dukkhaṃ… utu… bhojanaṃ… senāsanaṃ bhāvanāya pahātabbassa rāgassa… dosassa… mohassa… mānassa… patthanāya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purejātapaccayo

86. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, sotaṃ… ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ…pe… dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. Vatthupurejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Vatthupurejātaṃ – vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa purejātapaccayena paccayo – ārammaṇapurejātaṃ, vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ – cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati… uddhaccaṃ uppajjati… bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati. Vatthupurejātaṃ – vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. (3)

Pacchājātapaccayo

87. Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā bhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo – pacchājātā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. (1)

Āsevanapaccayo

88. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā dassanena pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā bhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo – purimā purimā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ…pe… āsevanapaccayena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa… anulomaṃ vodānassa… gotrabhu maggassa… vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

89. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā – dassanena pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā – dassanena pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – dassanena pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo – bhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa kammapaccayena paccayo – sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ…pe…. Nānākkhaṇikā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipākapaccayo

90. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vipākapaccayena paccayo – vipāko nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.

Āhārapaccayādi

91. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa āhārapaccayena paccayo (saṃkhittaṃ) kabaḷīkāro… satta pañhā… indriyapaccayena paccayo… cakkhundriyañca…pe… rūpajīvitindriyañca …pe… satta pañhā jhānapaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo.

Vippayuttapaccayo

92. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. Sahajātā – dassanena pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ (idampi dassanena sadisaṃ).

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. Sahajātā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo, khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo, vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Purejātaṃ – cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – purejātaṃ vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo – purejātaṃ vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

93. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ. Sahajātā – dassanena pahātabbā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo – dassanena pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ…pe… dve khandhā…pe…. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa… tīṇi (dassanena sadisaṃ kātabbaṃ).

94. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajāto – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhā vatthussa…pe… vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ…pe…. Purejātaṃ – cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati, sotaṃ…pe… kāyaṃ… rūpe…pe… phoṭṭhabbe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati; dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa…pe… kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa…pe… vatthu nevadassanena nabhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – nevadassanena nabhāvanāya pahātabbā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa…pe… rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha dassanena pahātabbo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, dassanena pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ assādeti…pe… vatthu dassanena pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – purejātaṃ cakkhuṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha bhāvanāya pahātabbo rāgo uppajjati , uddhaccaṃ uppajjati, bhāvanāya pahātabbaṃ domanassaṃ uppajjati, sotaṃ…pe… vatthuṃ assādeti abhinandati…pe… vatthu bhāvanāya pahātabbānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3)

95. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ. Sahajāto – dassanena pahātabbo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandhā ca vatthu ca…pe…. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajātā – dassanena pahātabbā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Pacchājātā – dassanena pahātabbā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa…pe… (dve pañhā kātabbā).

Natthivigatāvigatapaccayā

96. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccayānulomaṃ

2. Saṅkhyāvāro

97. Hetuyā satta, ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomaṃ.

Paccanīyuddhāro

98. Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Dassanena pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)

Dassanena pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (3)

99. Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo. (3)

Bhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. (4)

100. Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… sahajātapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo… pacchājātapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… āhārapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo dassanena pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (2)

Nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo dhammo bhāvanāya pahātabbassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purejātapaccayena paccayo. (3)

101. Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā dassanena pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Dassanena pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā bhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, purejātaṃ. (1)

Bhāvanāya pahātabbo ca nevadassanena nabhāvanāya pahātabbo ca dhammā nevadassanena nabhāvanāya pahātabbassa dhammassa sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (2)

2. Paccayapaccanīyaṃ

2. Saṅkhyāvāro

102. Nahetuyā cuddasa, naārammaṇe cuddasa, naadhipatiyā cuddasa, naanantare cuddasa, nasamanantare cuddasa, nasahajāte dasa, naaññamaññe dasa, nanissaye dasa, naupanissaye cuddasa, napurejāte dvādasa, napacchājāte cuddasa, naāsevane cuddasa, nakamme cuddasa, navipāke cuddasa, naāhāre cuddasa, naindriye cuddasa, najhāne cuddasa, namagge cuddasa, nasampayutte dasa, navippayutte aṭṭha, noatthiyā aṭṭha, nonatthiyā cuddasa, novigate cuddasa, noavigate aṭṭha (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Paccanīyaṃ.

3. Paccayānulomapaccanīyaṃ

103. Hetupaccayā naārammaṇe satta, naadhipatiyā satta, naanantare satta, nasamanantare satta, naaññamaññe tīṇi, naupanissaye satta, napurejāte satta, napacchājāte satta, naāsevane satta, nakamme satta, navipāke satta, naāhāre satta, naindriye satta, najhāne satta, namagge satta, nasampayutte tīṇi, navippayutte tīṇi, nonatthiyā satta, novigate satta (evaṃ gaṇetabbaṃ).

Anulomapaccanīyaṃ.

4. Paccayapaccanīyānulomaṃ

104. Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha, adhipatiyā dasa, anantare satta, samanantare satta, sahajāte nava, aññamaññe tīṇi, nissaye terasa, upanissaye aṭṭha, purejāte tīṇi, pacchājāte tīṇi, āsevane tīṇi, kamme satta, vipāke ekaṃ, āhāre satta, indriye satta, jhāne satta, magge satta, sampayutte tīṇi, vippayutte pañca, atthiyā terasa, natthiyā satta, vigate satta, avigate terasa (evaṃ gaṇetabbaṃ ).

Paccanīyānulomaṃ.

Dassanenapahātabbattikaṃ niṭṭhitaṃ.

 

* Bài viết trích trong Paṭṭhānapāḷi-2 >> Abhidhammapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *