HƯỚNG DẪN THIỀN NIỆM HƠI THỞ ĀNĀPĀNASSATI – PA AUK MEDITATION CENTER

Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở Ānāpānassati – Pa Auk Meditation Center

Mindfulness of breathing Ānāpānassati (nhóm Tâm Bình An soạn dịch)

Course conducted by Venerable U Ukkaṃsa – Được hướng dẫn bởi Thiền Sư U Ukkaṃsa

Dựa trên quyển “Biết và Thấy” – Pa Auk Tawya Sayadawgyi

Nhóm dịch:Tâm Bình An

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa

Cung Kính Đến Ngài Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác

 

Mindfulness of breathing Ānāpānassati

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *