NIỆM HƠI THỞ (ĀNĀPĀNASATI ) VÀ ĐỊNH AN-CHỈ (JHANA) – LỜI MỞ ĐẦU

Lời mở đầu

Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Taiwan (Đài Loan) theo lời mời của quí sư và tu nữ đã hành thiền tại Thiền viện Pa-Auk[1], gần Mawlamyine, Miến Điện. Trong thời gian lưu lại đây tôi muốn chia sẻ với quí vị một điều gì đó về hệ thống thiền đã đựơc giảng dạy tại thiền đường Pa-Auk. Hệ thống thiền này được dựa trên những chỉ dẫn mà chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Phật bằng tiếng Pàli và trong bộ Luận Visuddhi-magga[2](Thanh Tịnh Đạo). Chúng tôi tin chắc rằng thiền dạy trong Kinh Phật bằng tiếng Pāḷi hoàn toàn không có gì khác với thiền mà chính đức Phật đã hành, và dạy lại cho các hàng đệ tử của mình trong cuộc đời của Ngài.

 

—————————–

Bài viết được trích từ cuốn Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) Và Định An-Chỉ (Jhana), tác giả Tỳ Khưu Pa Auk Tawya Sayadaw

Link  cuốn Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) Và Định An-Chỉ (Jhana)
Link  tải sách ebook Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) Và Định An-Chỉ (Jhana)
Link  video cuốn Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) Và Định An-Chỉ (Jhana)
Link  audio cuốn Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati) Và Định An-Chỉ (Jhana)
Link  thư mục tác giả Tỳ Khưu Pa Auk Tawya Sayadaw
Link  thư mục ebook tác giả Tỳ Khưu Pa Auk Tawya Sayadaw
Link  giới thiệu tác giả Tỳ Khưu Pa Auk Tawya Sayadaw
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *