TRƯỞNG LÃO KỆ – NHÓM MỘT: PHẨM THỨ TƯ

TRƯỞNG LÃO KỆ

PHẨM THỨ TƯ

31.

  1. “Bị cắn bởi những con ruồi, bởi những con muỗi trong khu rừng, ở trảng cây rộng lớn, tựa như con voi luôn dẫn đầu trong chiến trận, vị có niệm nên chịu đựng tại nơi ấy.”

Đại đức trưởng lão Gabbharatīriya đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Gabbharatīriya.  

32.

  1. “Tôi sẽ đánh đổi trạng thái đang già lấy sự không già, trạng thái đang bị đốt nóng lấy sự tịch diệt, sự an tịnh tối thượng, sự an toàn vô thượng khỏi các ràng buộc.”

Đại đức trưởng lão Suppiya đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Suppiya.

33.

  1. “Cũng giống như (bậc cha mẹ) tầm cầu sự tốt lành cho đứa con trai yêu quý độc nhất, tương tự như thế nên là người tốt lành đối với tất cả sinh mạng ở khắp mọi nơi.”

Đại đức trưởng lão Sopāka đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sopāka.

34.

  1. “Những người nữ ấy tốt nhất là không bao giờ ở gần, do biết như vậy, từ ngôi làng tôi đã đi đến khu rừng, từ đó tôi đã đi vào căn nhà. Từ nơi ấy, Posiya tôi đã đứng dậy và bỏ đi, không nói năng.”

Đại đức trưởng lão Posiya đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Posiya.

35.

  1. “Người tầm cầu an lạc, trong khi thực hành điều ấy, nhận được sự an lạc và đạt được tiếng tăm; danh vọng tăng trưởng cho người tu tập Thánh Đạo tám chi phần, con đường trực chỉ đưa đến sự chứng đạt về Bất Tử.”

Đại đức trưởng lão Sāmaññakāni đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sāmaññakāni.

36.

  1. “Điều đã được nghe là tốt đẹp, điều đã thực hành là tốt đẹp, cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt đẹp, việc học hỏi về ý nghĩa, hành động cung kính, điều ấy là đời sống Sa-môn của vị không sở hữu vật gì.”

Đại đức trưởng lão Kumāputta đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kumāputta.

37.

  1. “Bọn họ đi đến nhiều xứ sở khác nhau, trong khi du hành không kiềm chế bản thân, và chúng lơ là thiền định, vậy thì việc du hành các quốc độ sẽ làm được việc gì? Vì thế, nên dẹp bỏ điều chướng ngại, nên tham thiền, không vọng tưởng.”

Đại đức trưởng lão đồng hành với trưởng lão Kumāputta đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của vị trưởng lão đồng hành với vị Kumāputta.

38.

  1. “Người đã dựng đứng dòng sông Sarabhū bằng thần thông là vị Gavampati, không bị vướng bận, không còn dục vọng. Chư Thiên cúi chào vị ấy, bậc hiền trí vĩ đại đã vượt lên trên năm điều bám víu, đã đi đến bờ kia của hiện hữu.”

Đại đức trưởng lão Gavampati đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Gavampati.

39.

  1. “Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở các dục.”

Đại đức trưởng lão Tissa đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Tissa.

40.

  1. “Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở hiện hữu.”

Đại đức trưởng lão Vaḍḍhamāna đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vaḍḍhamāna.

Phẩm thứ tư.

 *****

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

“Vị Gabbharatīriya, vị Suppiya, vị Sopāka và luôn cả vị Posiya nữa, vị Sāmaññakāni, vị Kumāputta, vị đồng hành với Kumāputta, vị Gavampati, trưởng lão Tissa, vị Vaḍḍhamāna có danh tiếng lớn lao.”

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *